Stanowisko Pedagoga

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim informuje o wakacie na stanowisko
pedagoga.
Wymagania dotyczące stanowiska pracy: posiadanie kwalifikacji do diagnozy i terapii pedagogicznej.
Wskazane doświadczenie w pracy z dziećmi w obszarze edukacji.
Osobę ubiegającą się o to stanowisko powinna cechować otwartość na doskonalenie, umiejętność pracy w
zespole, kreatywność.

Skip to content