Kadra

Dyrektor

Projekt bez nazwy

Bożena Hryniewicka

dyrektor, pedagog, studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie, socjoterapia, logistyka, diagnoza i terapia pedagogiczna, szkolenie EEG Biofeedback

Psycholodzy

Projekt bez nazwy (2)

Agata Elżbieta Kumaniecka

psycholog, studium psychoterapii, studia podyplomowe: doradztwo zawodowe

Projekt bez nazwy (6)

Katarzyna Bakunowicz

psycholog, studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia licencjackie pedagogika specjalna ze specjalizacją tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Projekt bez nazwy (3)

Angelica Lemanowicz

psycholog, certyfikowany coach i tutor

Projekt bez nazwy (8)

Wioletta Osmólska

psycholog, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, edukacja terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pedagodzy

Projekt bez nazwy (9)

Emilia Joanna Opolska

pedagog specjalny, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, kurs terapeutyczny z zakresu stosowania metody Feuersteina - Instrumental Enrichment, szkolenie ADOS – 2 , studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Projekt bez nazwy (10)

Katarzyna Kristosiuk

pedagog, studia podyplomowe: resocjalizacja w środowisku otwartym, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika), integracja sensoryczna, kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z oligofrenopedagogiki, z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju  i edukacja uczniów autystycznych , szkolenie EEG Biofeedback, diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

Projekt bez nazwy (11)

Anna Dojlida- Jurczak

pedagog, studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Anna Białokozowicz

Anna Białokozowicz

pedagog, studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu,; diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Edyta Siergiejuk

Edyta Siergiejuk

pedagog, studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, edukacja włączająca

Alicja Malinowska-Smotek

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym”; kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

Logopedzi

Projekt bez nazwy (13)

Bożena Teresa Konobrocka

logopeda, studia podyplomowe: logopedia ogólna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika; szkolenie uprawniające do diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Projekt bez nazwy (1)

Aleksandra Sołowianiuk

logopeda z audiologią i fonoaudiologią. studia podyplomowe: neurologopedia; surdologopedia

Maria Marciniak

Maria Marciniak-Kraśko

pedagog-logopeda, studia podyplomowe: logopedia ogólna. Szkolenie EEG, Biofeedback I i II stopień, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Terapia Taktylna

Sekretariat

Projekt bez nazwy (2)

Justyna Gałązka

Samodzielny referent

Skip to content