Stanowisko Pedagoga

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim informuje o wakacie na stanowiskopedagoga.Wymagania dotyczące stanowiska pracy: posiadanie kwalifikacji do diagnozy i terapii pedagogicznej.Wskazane doświadczenie w pracy z dziećmi w obszarze edukacji.Osobę ubiegającą się o to stanowisko powinna cechować otwartość na doskonalenie, umiejętność pracy wzespole, kreatywność.

Stanowisko Pedagoga Read More »

Komunikat

Pilny komunikat do Rodziców dzieci w sprawie składania wniosków o organizację zajęć terapeutycznych w roku 2024 w WOKRO w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Wnioski należy składać niezwłocznie w sekretariacie poradni według zasad przyjętych w regulaminie.

Komunikat Read More »

Skip to content