Historia

Historia poradni

Poradnia rozpoczęła swoją działalność w 1965 r. Pierwszym dyrektorem był Pan Zygmunt Kałużny, swoją funkcję sprawował do 1972 r. Kolejnymi osobami zarządzającymi placówką byli:

 • 1972r.- 1984r. Pani Zofia Szengolec
 • 1984r.- 1985r. Pani Irena Noskowicz.
 • 1985r.– 2002r. Pani Walentyna Zinkiewicz.
 • 2002r.-2022r. Pani Barbara Szpalerska.

Od 2022 r. Dyrektorem poradni jest Pani Bożena Hryniewicka.

Zmiany nazw poradni

Od 1965r placówka nosiła nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo Zawodowej, która mieściła się na róg ulicy Kościuszki i ulicy 3-go Maja 6 w Bielsku Podlaskim (od 1965r. do 1974r.). Od 1974 r. siedziba poradni mieściła się w Bursie Szkolnej przy ulicy Mickiewicza 122. 24 listopada 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku zdecydowało, że dotychczasowa Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Bielsku Podlaskim otrzyma nazwę Poradni Wychowawczo – Zawodowej. Następnie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993 r. roku w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, przekształcono z dniem 28 września 1993 r. roku Poradnię Wychowawczo – Zawodową na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim. Od l5 listopada 2000 r. siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim przeniesiono na ul. 3-go Maja 17. W lipcu 2019 r. nastąpiła kolejna zmiana, gdzie nową siedzibą poradni stał się były budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Wł. Reymonta przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim.

W naszym gronie mamy specjalistów:

 • pedagogów
 • psychologów
 • logopedów
 • surdopedagogów
 • oligofrenopedagogów
 • terapeutów integracji
 • sensorycznej
 • tyflopedagogów
 • doradców zawodowych

Poradnia zawsze pełniła i pełni  rolę służebną  wobec dzieci,  rodziców oraz służy pomocą wszystkim nauczycielom i wychowawcom.

Skip to content