Komunikat

Pilny komunikat do Rodziców dzieci w sprawie składania wniosków o organizację zajęć terapeutycznych w roku 2024 w WOKRO w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Wnioski należy składać niezwłocznie w sekretariacie poradni według zasad przyjętych w regulaminie.

Komunikat Read More »