Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bielsku Podlaskim

Specjalizacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim została wskazana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dn. 30.03.20220 r. jako poradnia uprawniona w rejonie swojego działania do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących i z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim:
  • miasto Bielsk Podlaski,
  • gmina Bielsk Podlaski,
  • gmina Orla,
  • gmina Boćki,
  • gmina Wyszki,
  • gmina Rudka,
  • gmina Brańsk.
Terapia

Terapia Logopedyczna

Celem jest usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się od prostych wad wymowy po niemożliwość mówienia włącznie

Terapia pedagogiczna

Skierowana jest do dzieci ze stwierdzonymi mikrodeficytami rozwojowymi. Dzielimy terapę na indywidualną i grupową.

Integracja Sensoryczna

Terapia prowadzona u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej reakcji na sygnały zmysłowe w celu płynnego codziennego funkcjonowania

Socjoterapia

Poprzez udział w różnych sytuacjach społecznych dzieci uczą się właściwych zachowań, zaspokajają także własne potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijają swoje zainteresowania.

Terapia behawioralna

Terapia polega na zmianie zachowania nieodpowiedniego na zachowanie akceptowalne społecznie. Wzmacnia się nabywanie nowych umiejętności. Skierowana jest do dzieci ze spektrum autyzmu.

Terapia Biofeedback

Terapia dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną.

Skip to content