Kadra

Dyrektor

Bożena Hryniewicka

dyrektor, pedagog, studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie, socjoterapia, logistyka, diagnoza i terapia pedagogiczna, szkolenie EEG Biofeedback

Psycholodzy

Agata Elżbieta Kumaniecka

psycholog, studium psychoterapii, studia podyplomowe: doradztwo zawodowe

Katarzyna Bakunowicz

psycholog, studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia licencjackie pedagogika specjalna ze specjalizacją tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Angelica Lemanowicz

psycholog, certyfikowany coach i tutor

Wioletta Osmólska

psycholog, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, edukacja terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pedagodzy

Emilia Joanna Opolska

pedagog specjalny, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, kurs terapeutyczny z zakresu stosowania metody Feuersteina - Instrumental Enrichment, szkolenie ADOS – 2 , studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Katarzyna Kristosiuk

pedagog, studia podyplomowe: resocjalizacja w środowisku otwartym, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika), integracja sensoryczna, kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z oligofrenopedagogiki, z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacja uczniów autystycznych , szkolenie EEG Biofeedback, diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

Anna Dojlida- Jurczak

pedagog, studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Anna Białokozowicz

pedagog, studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami e spektrum autyzmu,; diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Edyta Siergiejuk

pedagog, studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, edukacja włączająca

Logopedzi

Bożena Teresa Konobrocka

logopeda, studia podyplomowe: logopedia ogólna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika; szkolenie uprawniające do diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Aleksandra Sołowianiuk

logopeda z audiologią i fonoaudiologią. studia podyplomowe: neurologopedia; surdologopedia

Agnieszka Iwańczuk-Daniluk

logopeda; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Maria Marciniak-Kraśko

pedagog-logopeda, studia podyplomowe: logopedia ogólna

Skip to content